۲۴, آبان, ۱۳۹۶
نماد و پیام گل ها

نماد و پیام گل ها

  در هنگام دادن گل به دیگران مراقب باشید، هر گل پیامی دارد.   بعضی از مسایل برگرفته از سنت هستند. در طول سال ها، بار […]
۱, آبان, ۱۳۹۶
طریقه نگهداری از گل

طریقه ی نگهداری از انواع گل ها

گل ها فضای خانه را دل انگیز میکنند . پس زمانی که شاخه های گل میخریم و یا از کسی گل هدیه میگیریم دوست داریم عمر تازه […]