۲۴, آبان, ۱۳۹۶
نماد و پیام گل ها

نماد و پیام گل ها

  در هنگام دادن گل به دیگران مراقب باشید، هر گل پیامی دارد.   بعضی از مسایل برگرفته از سنت هستند. در طول سال ها، بار […]